Sund projekt- och byggadministration med kundens och projektets bästa i fokus

 

Sund stadsutveckling

Vi tror på en sund och långsiktig plan både för stadsutveckling och för vår byggda miljö. Allt ifrån en sund inomhusmiljö och en trivsam utomhusmiljö i ett makroperspektiv till bebyggelsens funktion i samhället i stort.

Bostäder, kontor och övriga lokaler ska erbjuda ett fullgott inomhusklimat, och ska utformas på ett sätt som skapar trygghet och tillgänglighet för alla.

Sund projektledning

Med sund projektledning syftar vi till relationen med både kund, entreprenör och andra intressenter. Genom kommunikation och dialog skapar vigoda förutsättningar för samarbete inom och utom projektet, för att på bästa sätt nå gemensamt uppsatta mål.

Kunden och projektet är alltid i fokus.

Sund miljö

Vi vill vara med och bygga ett samhälle för framtiden. Ett hållbart samhälle som inte tär av miljön och naturen mer än vad som är försvarbart. Vi vet att det behöver göras svåra avvägningar för att nå dit, men genom att följa EUs 17SDG-mål tar vi ett steg i rätt riktning.

Sunda Projekt Skåne AB

Tistelvägen 5
232 54  Åkarp

t: +46 70 726 14 30
e: info@sundaprojekt.se

Ekonomiuppgifter

Fakturor i pdf-format samt fakturafrågor sänds till
ekonomi@sundaprojekt.se

Organisationsnummer
559257-5202

Momsregistreringsnummer
SE559257520201

Bankgiro
5500-7314

Godkända för F-skatt

© Copyright Sunda Projekt